วันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

chinese lunar cover - วันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรุษจีนเป็นวันสำคัญของชาวจีนทั่วโลก

กำหนดการของวันตรุษจีนดูได้จากปฏิทินสุริยจันทรคติจีน โดยในปีนี้ วันตรุษจีนปีจอ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Read moreวันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561