ออฟฟิศซินโดรม วิธีดูแลรักษาและป้องกันโรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

worker office - ออฟฟิศซินโดรม วิธีดูแลรักษาและป้องกันโรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)

ลักษณะงานและกิจกรรมต่างๆในปัจจุบันนั้นล้วนมีแนวโน้มทำให้ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง สังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กนั้นจากแต่ก่อนออกไปวิ่งเล่น ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน กลับหันไปติดสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นโดยจะใช้เวลาในการเล่นอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน ก่อนให้เกิดโรคที่ชื่อว่า ออฟฟิศซินโดรม

Read moreออฟฟิศซินโดรม วิธีดูแลรักษาและป้องกันโรคยอดฮิตของคนยุคใหม่