ผู้สูงอายุ ควรรู้สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก่อนจะเสียสิทธิ

elder rights - ผู้สูงอายุ ควรรู้สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก่อนจะเสียสิทธิ

ผู้สูงอายุ หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่คงรู้จักเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ซึ่งที่มาของ สิทธิิผู้สูงอายุ ล้วนมาจาก พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 นั่นเอง แม้ว่าจะใช้บังคับมามากกว่า 10 ปี แล้ว แต่ก็ยังมีน้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้ว สิทธิของผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง ในบทความนี้บอกให้กระจ่างแจงเลย

Read moreผู้สูงอายุ ควรรู้สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก่อนจะเสียสิทธิ