ลดความอ้วน อย่างไรให้ได้ผลจริง โดยไม่พึ่ง ยาลดความอ้วน

fat - ลดความอ้วน อย่างไรให้ได้ผลจริง โดยไม่พึ่ง ยาลดความอ้วน

ลดความอ้วน

น้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในปัจจุบัน จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้บ่อย โดยพบว่าประชากรทั่วโลก รวมทั้งคนไทย มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องและสามารถพบได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่ในเด็กจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งทั้งน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการ ลดความอ้วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ

Read moreลดความอ้วน อย่างไรให้ได้ผลจริง โดยไม่พึ่ง ยาลดความอ้วน