บริจาคเลือด ควรเตรียมตัวอย่างไร บริจาคแล้วได้อะไรตอบแทนบ้าง

donation - บริจาคเลือด ควรเตรียมตัวอย่างไร บริจาคแล้วได้อะไรตอบแทนบ้าง

บริจาคเลือด

โลหิตหรือเลือดนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกายซึ่งใช้ในการดำรงชีวิต โดยไม่วิทยาศาสตร์จะพัฒนาก้าวหน้าไปเพียงใดก็ยังไม่สามารถคิดค้นสารใดเข้ามาใช้แทนเลือดได้ ดังนั้นหากคนคนหนึ่งต้องสูญเสียเลือดจากการประสบอุบัติเหตุ ผ่าตัด หรือเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาด้วยเลือดจึงจำเป็นต้องมีการ บริจาคเลือด เพื่อรับเข้ามา

Read moreบริจาคเลือด ควรเตรียมตัวอย่างไร บริจาคแล้วได้อะไรตอบแทนบ้าง